Siniša Begović is official Meet Magento Serbia 2017 speaker

Siniša Begović

MBA, e-business consultant Emipria Magna
   

Kroz dugačku menadžersku i konsultantsku karijeru, Siniša se stalno usavršavao i radio na zahtevnim e-commerce i poslovnim sistemima, fokusirajući se prvenstveno na način poslovanja, kao i konceptualne i funkcionalne aspekte istog. Učestvovao je u razvoju mnogih e-projekata na lokalnom, nacionalnom, ali i internacionalnom nivou. Radio je kao senior konsultant na nekoliko pretpristupnih (IPA) projekata finansiranih od strane Evropske Unije.

Siniša je autor mnogih članaka i eseja, ali je takođe i uređivao, bio autor i ko-autor nekoliko priručnika i knjiga za e-biznis, finansiranih od strane Evropske Unije. Sertifikovani je Google AdWords profesionalac, Adobe websajt dizajner i e-biznis i e-commerce CEC™ konsultant.

Presentations