David Wain-Heapy is official Meet Magento 2017 Speaker

David Wain-Heapy

MD Best Response Media
   

David je direktor Best Response Media, Magento e-commerce agencije iz Londona. Njegova agencija je specijalizovana za pomoć e-commerce firmama u procesu poboljšanja poslovanja. Uglavnom se bave Magentom kao e-commerce platformom, ali i uslugama digitalnog marketinga.

Presentations