Digitalni marketing, e-commerce i analitika iz ugla MSP

Siniša Begović | MBA, e-business consultant Emipria Magna

јун 23, 2017 | 14:30 - 15:00 o' clock | Meet Magento RS 2017 » BUSINESS Track
   

Na koji način današnja MSP vide digitalni marketing, analizu rezutlata, metrike i e-commerce? Ova prezentacija biće osvrt na različita iskustva iz malih i srednjih preduzeća iz zemalja Balkana. Ključni saveti MSP biće: vidite u čemu se ogledaju benefiti vašeg poslovanja, i kako da pristupite / koristite Magento kao vaš izbor za e-commerce poslovanje.