Semantički web: Zašto bi nekoga zanimala semantika?

Aleksandar Stanimirović | PhD Assistant Professor, Software Developer Frame

јун 23, 2017 | 10:30 - 11:30 o' clock | Meet Magento RS 2017 » DEV Track, Meet Magento RS 2017 » BUSINESS Track
   

Prezentacija obuhvata Uvod u semantički web, kao i osnovne koncepte. Od Weba dokumenata do Weba podataka. Takođe će biti reči o Velikom globalnom grafikonu. Da li je semantički web mrtav? Revolucija naspram evolucije. Aplikacije: semantički SEO, Recommender sistemi, čet botovi, NLP,…