Meet Magento Serbia Kids

Dragana Nikolić | Facilitator Meet Magento Serbia Kids

јун 23, 2017 | 11:45 - 12:30 o' clock |
Dragan Vidanović | Facilitator Meet Magento Serbia Kids

јун 23, 2017 | 11:45 - 12:30 o' clock |
     

Ova radionica ima za cilj ukazivanje na rano dečije obrazovanje. Svrha Meet Magento Serbia kids radionice je da, kroz kreativni pristup, deci približi osnove programiranja i profesiju u IT industriji. Prezentacija će pokriti sledeće teme: 1. Šta je programiranje? 2. Primeri programskih jezika (cilj je da deca bar upamte nazive programskih jezika) 3. Kako jedan sajt, zapravo, izgleda dok se programira 4. Kako crtamo sajt? 5. Ko su programeri i web dizajneri 6. Šta je onlajn prodavnica i kako radi 7. Deca prave e-commerce sajt svojih snova (interaktivan rad u grupama)

Trajanje: 45 minuta