Kako udvostručiti e-commerce zaradu koristeći CRO

David Wain-Heapy | MD Best Response Media

јун 23, 2017 | 12:00 - 12:30 o' clock | Meet Magento RS 2017 » BUSINESS Track
   

Tokom ove prezentacije, David će podeliti iskustva o tome kako efikasna upotreba programa za optimizaciju konverzija (Conversion Rate Optimization – CRO) na vašem e-commerce sajtu može imati ogroman uticaj na krajnje rezultate prodaje. Kroz rad sa više stotina e-commerce kompanija u Velikoj Britaniji, Davidova agencija, Best Response Media, je razvila dokazane strategije koje pomažu povećanju broja konverzija na sajtu. Za vreme prezentacije, on će podeliti neke od uspešnih procesa koje odmah možete sprovesti u okviru vašeg biznis modela.